Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B0473
ID oznámenia: 
15573
titul, meno, priezvisko: 
doc. Mgr. art. DUŠAN JARJABEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
38567 € (z výkonu verejnej funkcie), 31044 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
NOVÁ SCÉNA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
AKADÉMIA UMENIA BANSKÁ BYSTRICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
1-IZBOVÝ BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 4828; podiel: 50 %
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA - VINOHRADY; číslo LV: 422; podiel: 50 %
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÝ BIEL; číslo LV: 391; podiel: 50 %
BYT + GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 5738; podiel: 50 %
GARSONIÉRA 26m2; kat. územie BRATISLAVA - VINOHRADY; číslo LV: 3688; podiel: 7/1000
ZASTAVANÁ PLOCHA + NÁDVORIE 14X; kat. územie BRATISLAVA - VINOHRADY; číslo LV: 3689; podiel: 8/1000
DEDIČSTVO RODINNÝ DOM A POZEMOK V PODTURNI; kat. územie PODTUREŇ - SPOLUVLASTNÍCTVO; číslo LV: 303; podiel: 16/70
DEDIČSTVO ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie PODTUREŇ; číslo LV: 303; podiel: 1/2
DEDIČSTVO LÚKY; kat. územie PODTUREŇ; číslo LV: 303; podiel: 1/4
POZEMKY; kat. územie HYBE; číslo LV: 4434; podiel: 50 %
POZEMKY; kat. územie HYBE; číslo LV: 5989; podiel: 50 %
POZEMKY; kat. územie HYBE; číslo LV: 4722; podiel: 50 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: NISSAN , rok výroby: 2017, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE KUPÓNOVÁ PRIVATIZÁCIA
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->