Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD172167
ID oznámenia: 
16282
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Ing. JANA MARENČÍKOVÁ, LLM
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LETOVÉ PREVADZKOVÉ SLUŽBY SR, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
8826 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPOLOČNÍK, KONATEĽ
(MARENČÍKOVÁ ADVOKÁT, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPOLOČNÍK (VALNÉ ZHROMAŽDENIE)
(MARENČÍKOVÁ ADVOKÁT, S.R.O.)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADY; kat. územie PUSTÝ CHOTÁR; číslo LV: 1045; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PUSTÝ CHOTÁR; číslo LV: 1045; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie PUSTÝ CHOTÁR; číslo LV: 1087; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie CHRENOVÁ; číslo LV: 3167; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 01. 03. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
PEŇAŽNÝ DAR, dátum prijatia: 13. 10. 2019
PEŇAŽNÝ DAR, dátum prijatia: 13. 10. 2019
PEŇAŽNÝ DAR, dátum prijatia: 03. 06. 2019

Deň v parlamente

<- ->