Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G202513
ID oznámenia: 
16384
titul, meno, priezvisko: 
prof. JUDr. JÁN MAZÁK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT, GARÁŽ, GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie KOŠICE I, OBEC KOŠICE - STARÉ MESTO, KAT. ÚZEMIE HUŠŤÁKY; číslo LV: 15707; podiel: BSM 1/2
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie OKRES KOŠICE - OKOLIE, OBEC BUKOVEC, KAT. ÚZEMIE BUKOVEC; číslo LV: 476; podiel: BSM 1/2
BYT, PIVNICA, GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie VILLE TDE LUXEMBOURG SECTION LE DE LIMPERTSBERG; číslo LV: 53/4224; podiel: BSM 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2012, podiel: 1/2 BSM
AUTO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2012, podiel: 1/2 BSM
AUTO, továrenská značka: MAZDA, rok výroby: 2015, podiel: 1/2 BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: BSM 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->