Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202524
ID oznámenia: 
16663
titul, meno, priezvisko: 
JÁN SLOVÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
32537 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO DOBŠINÁ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(BOBSCHAU S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TROJIZBOVÝ BYT; kat. územie DOBŠINÁ; číslo LV: 2325; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie DOBŠINÁ; číslo LV: 2327; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie DOBŠINÁ; číslo LV: 2327; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
MOTOCYKEL, továrenská značka: HARLEY DAVIDSON, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OZVUČOVACIA - OSVETĽOVACIA ŠTÚDIOVÁ TECHNIKA, podiel: 1/1
ZARIADENIE FITNESS A WELLNESS, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie DOBŠINÁ, rok zač. užívania: 2006, spôsob užívania: BÝVANIE, PODNIKANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->