Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
F202875
ID oznámenia: 
16340
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JÁN ŠIKUTA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 1691; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: NEMÁ; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR PIVNICA; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: NEMÁ; podiel: 949/100000 BSM
ZÁHRADA A CHATKA; kat. územie BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 429; podiel: BSM
RODINNÝ DOM A ZÁHRADA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 1425; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLIŠTE; číslo LV: 982; podiel: 3/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLIŠTE; číslo LV: 983; podiel: 4/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLIŠTE; číslo LV: 984; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLIŠTE; číslo LV: 985; podiel: 18/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLIŠTE; číslo LV: 2982; podiel: 3/4
ORNÁ PÔDA, VODNÁ PLOCHA, LES; kat. územie KOSTOLIŠTE; číslo LV: 2983; podiel: 3/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLIŠTE; číslo LV: 2096; podiel: 12/18
ORNÁ PÔDA, VODNÉ PLOCHY. TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie GAJARY; číslo LV: 3901; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 4470; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 5371; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 5903; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 5904; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 6171; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 6646; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 6726; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 6728; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 6797; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie SOLOŠNICA; číslo LV: 2117; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SOLOŠNICA; číslo LV: 2126; podiel: 1/2
LES, ORNÁ PÔDA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 3959; podiel: 3/4
BYT; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 4069; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2011, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->