Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202797
ID oznámenia: 
15619
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN MIKULÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady Sociálnej poisťovne
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU UMENIA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA-VRAKUŇA; číslo LV: 691; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA-NOVÉ MESTO; číslo LV: 4085; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2010, podiel: BSM
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2019, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ŽIADNE
existencia záväzku: 
ÚČELOVÝ ÚVER NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 10. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
ŽIADNE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
ŽIADNE
prijaté dary alebo iné výhody: 
ŽIADNE

Deň v parlamente

<- ->