Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202738
ID oznámenia: 
16997
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN MARHEFKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNE LESY TANAPU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
PREDSEDA
(LESNÉ DRUŽSTVO SMREČINY REĽOV)
SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK
(ING. JÁN MARHEFKA)
ČLEN VÝBORU
(URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ POZEMK. SPOLOČENSTVO REĽOV)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SPIŠSKÁ SOBOTA; číslo LV: 436; podiel: 1/1 BSM
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 94, 433, 772, 773; podiel: 5/48
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 110; podiel: 2/960 + 6/30
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 119,120,1035,1036; podiel: 4/240
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 143; podiel: 73/1470 + 299/268
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 146; podiel: 823/6720, 28/10080
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 179; podiel: 1/144 + 1/96
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 180; podiel: 1/108 + 1/72
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 183; podiel: 1/400, 1/180, 4/240
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 184; podiel: 2/240+5/240
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 186; podiel: 75/448
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 274; podiel: 1/320 + 2/192
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 294,858; podiel: 5/24
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 311,661; podiel: 7/160
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 314; podiel: 14/640
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 368, 1025,1026; podiel: 1/4
POZEMKY; kat. územie REĽOV, HÁGY; číslo LV: 442,359; podiel: 1086/21191
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 517; podiel: 1/16
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 538; podiel: 7/16 + 1/6
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 549,602,611,628,648,649,882,883; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 919,920,1013,1014; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 573; podiel: 3/192
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 622; podiel: 1/7 + 42/630
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 624, 1116; podiel: 1/72
POZEMKY; kat. územie REĽOV, SLOVENSKÁ VES; číslo LV: 639, 1202, 1864; podiel: 4/9
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 640; podiel: 17/36
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 645, 1203; podiel: 146/2205, 299/2016
POZEMKY; kat. územie REĽOV ; číslo LV: 757, 758; podiel: 281/19530 + 9/1488+565/23436
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 1009, 1010; podiel: 169/19530 + 3/186+601/23436
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 814,1206,1232; podiel: 1/24+2/45
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 835,836; podiel: 7/540
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 853,1233; podiel: 75/224
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 856,1234; podiel: 7/135
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 863, 864; podiel: 1/160
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 866,1230; podiel: 3/14
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 881,1235; podiel: 299/1344 + 1/288
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 884,885; podiel: 1/80
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 906, 1094; podiel: 29/1440+5/84
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 907,1208; podiel: 29/1440
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 914,915; podiel: 98/1480+5/56
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 916, 1237; podiel: 1/36
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 938, 939,1147, 1148; podiel: 6/384
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 942,943; podiel: 1/240
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 948,949; podiel: 41/1104+43/2760
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 976, 977; podiel: 12/384
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 1031,1032; podiel: 25/224 + 1/864
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 1100; podiel: 297/1568
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 1120; podiel: 4/128
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 1228; podiel: 1/400+4/240
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 1231; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 1236; podiel: 98/4480
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 279; podiel: 26/48
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 287; podiel: 2/9
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 289; podiel: 68/864
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 316; podiel: 250/24800
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 1328,501,502; podiel: 1/64
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 329; podiel: 2/64
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 363,522, 523; podiel: 1/128
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 378; podiel: 8/63
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 450,451,452,503,504,505,506,507; podiel: 1/15
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 508,509; podiel: 1/15
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 470, 471; podiel: 17/72
POZEMKY; kat. územie HÁGY; číslo LV: 515,516,517,518,519,520,521; podiel: 2/288
POZEMKY; kat. územie SPIŠSKÉ HANUŠOVCE; číslo LV: 71,1173,1197; podiel: 2/135+7/240
POZEMKY; kat. územie SLOVENSKÁ VES; číslo LV: 2722; podiel: 1/1 - BSM
POZEMKY; kat. územie SLOVENSKÁ VES; číslo LV: 2723; podiel: 1/1
BYT+PODIEL NA PRIĽAHLÝCH POZEMKOCH; kat. územie PODOLÍNEC; číslo LV: 2170; podiel: 1/6
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 767,768,769; podiel: 2/960
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 824,825; podiel: 1/108 + 1/36
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 679; podiel: 1/320
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 903; podiel: 5/24+960/25200
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 1037,1153; podiel: 7/16
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 57,1096; podiel: 1/138
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 89,101,843,844; podiel: 1/96
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 96,1227; podiel: 1/36
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 108, 1193; podiel: 1/5
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 163; podiel: 5/27
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 176,399,544,1081; podiel: 1/12
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 200,795,796,797,798; podiel: 1/18
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 231; podiel: 1/3
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 235,616; podiel: 1/6
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 275,437,548,1097; podiel: 1/24
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 276; podiel: 19/144
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 405,759,760,811,812; podiel: 2/9
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 431; podiel: 29/1380
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 550; podiel: 3/120
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 626,997,998; podiel: 1/15
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 636; podiel: 2/15
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 644,1118; podiel: 4/384
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 662,1222; podiel: 1/48
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 779,780; podiel: 2/5
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 781,782; podiel: 4/45
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 783,784; podiel: 1/10
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 790,791,792,793,794,845,846; podiel: 1/9
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 813,873,874; podiel: 2/27
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 815,816; podiel: 2/27
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 847,848; podiel: 3/10
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 877,878,1224; podiel: 1/576
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 879, 880; podiel: 1/288
POZEMKY; kat. územie REĽOV; číslo LV: 902,1204,1205; podiel: 960/25200
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->