Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD212854
ID oznámenia: 
17067
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JÁN GOLIAN
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Š.P.)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Š.P.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBEC MÝTNA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 734; podiel: 84/114240
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 2039; podiel: 19/36
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 736; podiel: 84/114240
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 768; podiel: 287280/21823328000
POZEMKY; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 978; podiel: 84/114240
POZEMKY; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 981; podiel: 297280/21823328000
POZEMKY; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 982; podiel: 287280/21823328000
POZEMKY; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 983; podiel: 287280/21823328000
POZEMKY; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 984; podiel: 287280/21823328000
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1116; podiel: 8/16
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1342; podiel: 18073/1803020
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1450; podiel: 287280/21803328000
POZEMKY; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 570; podiel: 504/685440
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1478; podiel: 3024/229822400
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1479; podiel: 3024/229822400
POZEMKY; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1480; podiel: 3024/229822400
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1481; podiel: 3024/229822400
POZEMKY STAVBA; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1719; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 1723; podiel: 56/288
POZEMKY; kat. územie MÝTNA; číslo LV: 735; podiel: 84/114240
POZEMKY; kat. územie DIVÍN; číslo LV: 2071; podiel: 1/7600
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 06. 2015
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 23. 01. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->