Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202399
ID oznámenia: 
15498
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. Mgr. JÁN SZŐLLŐS, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRANS WORLD RADIO - STREDNÁ EURÓPA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
GEOGRAFICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV V SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ V SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(SPOLOČNOSŤ PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ŽIVOT)
požitky: BEZPLATNÁ ÚČASŤ NA AKTIVITÁCH, ŠTATUTÁR
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 3253; podiel: 1/1
SPOLOČNÉ ČASTI A SPOLOČNÉ ZARIADENIA BYTOVÉHO DOMU A PODIEL POZEMKU; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 3253; podiel: 5366/59511
DOM SO ZÁHRADOU A DVOROM; kat. územie ČUČMA; číslo LV: 171; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 04. 04. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->