Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202429
ID oznámenia: 
16064
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN MIČOVSKÝ, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 6538; podiel: 1/78 BSM
ZÁHRADA; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 6538; podiel: 1/78 BSM
ZÁHRADA; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 6408; podiel: 1/2 BSM
ZÁHRADA; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 6395; podiel: 621/38366 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5088; podiel: 5532/68121
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5088; podiel: 5532/68121
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5088; podiel: 5532/68121
BYT; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5088; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 746; podiel: 1/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 1512; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 1511; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 614; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie M´TO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 615; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 615; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 613; podiel: 1/72
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 2750; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 2750; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 2750; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 615; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 615; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 4117; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 4117; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 4117; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 4117; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 4117; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3289; podiel: 79/10357
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3102; podiel: 193/3857
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3339; podiel: 3/5090
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3339; podiel: 3/5090
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3339; podiel: 3/5090
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3339; podiel: 3/5090
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3339; podiel: 3/5090
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3339; podiel: 3/5090
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3339; podiel: 3/5090
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 4583; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 4583; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2975; podiel: 106/2659
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 4013; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3063; podiel: 86/4326
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3063; podiel: 86/4326
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3063; podiel: 86/4326
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3537; podiel: 1406/4668
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 3576; podiel: 24/134026
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 1829; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2842; podiel: 1897/15771
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 5881; podiel: 1/2 BSM
ZÁHRADA; kat. územie HUMENNÉ. ; číslo LV: 5881; podiel: 1/2 BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 5881; podiel: 1/2 BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SLOVENSKÁ ĽUPČA; číslo LV: 2995; podiel: 1397/8050
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FIAT, rok výroby: 1999, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->