Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202339
ID oznámenia: 
16330
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN BLCHÁČ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
58339 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMEMA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie LIPTOVSKY MIKULÁŠ; číslo LV: 5103; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5103; podiel: 1/2
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 825; podiel: 1/1
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 255; podiel: 1/1
PRÍSTREŠOK PRE AUTÁ; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 416; podiel: 1/2
KRBOVISKO; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 416; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5103; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 3X; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 5103; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 416; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 547; podiel: 1/500
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 51; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 387; podiel: 0,024 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 387; podiel: 0,004 %
ORNÁ PÔDA 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 389; podiel: 1/16
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 390; podiel: 0,026 %
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 390; podiel: 0,015 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 402; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 435; podiel: 0,026 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 435; podiel: 0,015 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 466; podiel: 3/48
ORNÁ PÔDA 9X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 478; podiel: 23/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 493; podiel: 27/384
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 496; podiel: 1/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 504; podiel: 47/2454
ORNÁ PÔDA 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 509; podiel: 5/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 510; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 518; podiel: 114 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 520; podiel: 1590/9720
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 525; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 526; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 527; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 528; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 529; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 541; podiel: 1,83 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 542; podiel: 1,83 %
LESNÝ POZEMOK 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 547; podiel: 1/500
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 611; podiel: 1/8640
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 620; podiel: 2/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 621; podiel: 1/192
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 623; podiel: 0,026 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 623; podiel: 0,015 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 625; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA 3X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 629; podiel: 180/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 629; podiel: 30/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 630; podiel: 180/2400
ORNÁ PÔDA 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 630; podiel: 30/2400
ORNÁ PÔDA 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 631; podiel: 14/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 632; podiel: 7/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 633; podiel: 7/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 634; podiel: 7/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 639; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA 8X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 641; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 645; podiel: 9/128
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 646; podiel: 9/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 647; podiel: 452/17171
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 647; podiel: 294/17171
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 652; podiel: 65/4504
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 778; podiel: 7/432
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 795; podiel: 0,026 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 795; podiel: 0,015 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 825; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 857; podiel: 14/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 858; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 884; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA 7X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 887; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 904; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 912; podiel: 180/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 912; podiel: 30/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 916; podiel: 7/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 921; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 923; podiel: 1/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 926; podiel: 452/17171
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 926; podiel: 294/17171
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 975; podiel: 0,026 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 975; podiel: 0015 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 976; podiel: 0,026 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 976; podiel: 0,015 %
ORNÁ PÔDA 5X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 977; podiel: 14/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 979; podiel: 7/432
ORNÁ PÔDA 5X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 994; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 995; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 1000; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 1022; podiel: 30/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 1031; podiel: 30/2400
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 662; podiel: 180/2400
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 1052; podiel: 30/2400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 359; podiel: 1/216
TRVALÝ TRÁVNY PORAST 3X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 416; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 475; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 478; podiel: 23/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 530; podiel: 12/144
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 531; podiel: 12/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 536; podiel: 72/216
TRVALÝ TRÁVNY PORAST 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 662; podiel: 180/2400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 662; podiel: 30/2400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 788; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 887; podiel: 1/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 994; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 912; podiel: 30/2400
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 2X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 255; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 9X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 416; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 683; podiel: 1/12
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 3X; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 912; podiel: 30/2400
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 717; podiel: 5/80
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VAVRIŠOVO; číslo LV: 1578; podiel: 452/17171
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 363; podiel: 13/864
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 364; podiel: 37/432
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 376; podiel: 37/10368
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 380; podiel: 157/25344
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 380; podiel: 1/880
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 399; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 418; podiel: 1/200
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 435; podiel: 2/475
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 471; podiel: 13/864
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 496; podiel: 1/480
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 497; podiel: 1/8640
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 512; podiel: 1/360
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 563; podiel: 1/100
OSTATNÁ PLOCHA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 564; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 565; podiel: 1/100
OSTATNÁ PLOCHA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 566; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 567; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 568; podiel: 1/100
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 569; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 570; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 571; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 572; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 577; podiel: 13/3888
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 577; podiel: 1/8640
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 578; podiel: 13/3888
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 402; podiel: 1/50
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 523; podiel: 14/1200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 523; podiel: 119/79200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 523; podiel: 119/633600
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 523; podiel: 119/528000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 578; podiel: 1/8640
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 579; podiel: 13/3888
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 579; podiel: 1/8640
ORNÁ PÔDA 3X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 581; podiel: 13/432
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 583; podiel: 79/4224
ORNÁ PÔDA ; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 584; podiel: 1/720
ORNÁ PÔDA 4X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 585; podiel: 1/720
ORNÁ PÔDA 2X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 586; podiel: 1/720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 589; podiel: 1/176
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 589; podiel: 1/440
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 590; podiel: 1/176
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 590; podiel: 1/440
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 591; podiel: 1/440
TRVALÝ TRÁVATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 592; podiel: 13/12672
TRVALÝ TRÁVATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 592; podiel: 1/440
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 593; podiel: 13/12672
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 593; podiel: 1/440
ORNÁ PÔDA 3X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 594; podiel: 1/20
OSTATNÁ PLOCHA 2X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 615, 616; podiel: 37/3456
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 617; podiel: 37/3456
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 619; podiel: 37/3456
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST 2X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 627, 628; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 629; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 632; podiel: 1/96
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 633; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 688; podiel: 1/200
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 695; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 696; podiel: 1/200
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 698; podiel: 1/200
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST + ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 704; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 707; podiel: 1/100
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 759; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 778; podiel: 13/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 784; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST + ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 787; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 789; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 818; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 819; podiel: 1/720
ORNÁ PÔDA 3X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 823, 832, 837; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA 3X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 854; podiel: 1/56
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 861; podiel: 1/100
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 400; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 348; podiel: 1/756
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 399; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 535; podiel: 1/340
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 576; podiel: 13/3888
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 576; podiel: 1/8640
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 580; podiel: 13/342
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 585; podiel: 1/720
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST 2X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 586; podiel: 1/720
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 823; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 837; podiel: 1/6
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 750; podiel: 19/672
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 915; podiel: 23/48
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 927; podiel: 1/66
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 936; podiel: 37/3456
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 938; podiel: 13/3888
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 938; podiel: 1/8640
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 964; podiel: 1/2400
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 964; podiel: 1/120
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 965; podiel: 1/1200
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 965; podiel: 1/120
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1001; podiel: 0,014 %
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1001; podiel: 0,013 %
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1001; podiel: 0,033 %
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1009; podiel: 47/2454
LESNÝ POZEMOK 2X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1034; podiel: 79/4224
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1035; podiel: 37/3456
ORNÁ PÔDA 3X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1037; podiel: 23/48
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1037; podiel: 23/48
OSTATANÁ PLOCHA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1038; podiel: 37/3456
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1039; podiel: 1/85
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1040; podiel: 1/340
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1079; podiel: 13/432
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1080; podiel: 13/432
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1127; podiel: 13/432
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1130; podiel: 379/896
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1130; podiel: 19/672
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 2X; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1136; podiel: 19/672
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1140; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOVANY; číslo LV: 1218; podiel: 1/6
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOCYKEL, továrenská značka: HARLEY DAVIDSON, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE, podiel: 1/1
PODIELOVÉ LISTY, podiel: 1/1
PENIAZE NA ÚČTE, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL SPOL.S R.O., podiel: 51,18%
existencia záväzku: 
LEASING, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->