Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203925
ID oznámenia: 
16546
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IGOR URBÁNIK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR, Š.P.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR, Š.P.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST NITRA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie NITRA - ZOBOR; číslo LV: 1061; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie NITRA - ZOBOR; číslo LV: 4156; podiel: 1/2
BYT; kat. územie ŠAĽA - VEČA; číslo LV: 5870; podiel: 1/2
BYT S GARÁŽOVÝM STÁTÍM; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 5112,5206; podiel: 1/2
BYT S GARÁŽOVÝM STÁTÍM A NEBYTOVÝM PRIESTOROM; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 5455, 3289; podiel: 1/1
POZEMOK S PODIELOM NA PRÍSTUPOVEJ CESTE; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 3111, 2168; podiel: 1/1
ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM NA POZEMKU ; kat. územie LEHOTA; číslo LV: 3111; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: SUBARU, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
AUTOMOBIL, továrenská značka: MAZDA, rok výroby: 2004, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->