Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
D202483
ID oznámenia: 
15666
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LUCIA GOCNÍKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT Č. 1; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4150; podiel: 1/1
BYT Č. 2; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4150; podiel: 1/1
SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA DOMU A SPOLUVLASTNÍCTVO PODIELU K POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 4150; podiel: 9722/101159
SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA DOMU A SPOLUVLASTNÍCTVO PODIELU K POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 4150; podiel: 16271/101159
SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA DOMU PODIEL 26042/101159; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 4150; podiel: 1/11
SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA DOMU PODIEL 26042/101159; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 4150; podiel: 2/11
3X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 9869; podiel: 1/1
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 9870; podiel: 1/1
3X ZÁHRADA; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 308; podiel: 1/6
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 308; podiel: 1/6
RODINNÝ DOM; kat. územie KOMJATICE; číslo LV: 308; podiel: 1/6
2X OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KYNEK; číslo LV: 8058; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYNEK; číslo LV: 8017; podiel: 2/49
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
HODINY A ŠPERKY, podiel: 1/1
UMELECKÉ DIELA, podiel: 1/1
ZBIERKA MINCÍ, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
PODIEL V SPOLOČNOSTI , podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER V BANKE - HLAVNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 04. 06. 2016
HYPOTEKÁRNY ÚVER V BANKE - DOPLNKOVÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 04. 06. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
OBRAZ, dátum prijatia: 20. 03. 2019

Deň v parlamente

<- ->