Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204046
ID oznámenia: 
29254
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ĽUBOMÍR GALKO
oznámenie za rok: 
2022
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, A.S.)
príjmy za rok 2022: 
9592 € (z výkonu verejnej funkcie), 61934 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 3919; podiel: 50%
POZEMOK POD BYTOM; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 5158; podiel: 50%
RODINNÝ DOM A POZEMOK K DOMU; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 1039; podiel: 50%
GARÁŽ A POZEMOK KU GARÁŽI; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 1039; podiel: 50%
APARTMÁNOVÝ BYT, POZEMOK A PARKOVACIE MIESTO; kat. územie RTINA BENIĆI, RAŽANAC, CHORVÁTSKO; číslo LV: 1906; podiel: 50%
BYT V APARTMÁNOVOM DOME; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1340; podiel: 50%
POZEMOK POD APARTMÁNOVÝM DOMOM; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1340; podiel: 3%
POZEMOK PRISLÚCHAJÚCI K APARTMÁNOVÉMU DOMU; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1598; podiel: 3%
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA - CESTNÁ KOMUNIKÁCIA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 7606; podiel: 7%
POZEMOK PRISLÚCHAJÚCI K BYTU A PARKOVACIE MIESTO; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1975; podiel: 50%
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 7699; podiel: 50%
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA - CESTNÁ KOMUNIKÁCIA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 7604; podiel: 7%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
HOTOVOSŤ, podiel: 50%
ÚČTY, podiel: 50%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 50%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 35%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 13. 08. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 13. 10. 2021
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 13. 10. 2021
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->