Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121536
ID oznámenia: 
15547
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ĽUBOMÍR GALKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
38053 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A POZEMOK K DOMU; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 1039; podiel: 50%
GARÁŽ A POZEMOK KU GARÁŽI; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 1039; podiel: 50%
APARTMÁNOVÝ BYT, POZEMOK A PARKOVACIE MIESTO; kat. územie RTINA BENIĆI, RAŽANAC, CHORVÁTSKO 7; číslo LV: 1906; podiel: 50%
RODINNÝ DOM A POZEMOK; kat. územie KLIEŠTINA; číslo LV: 517; podiel: 7,14%
BYT; kat. územie BRATISLAVA - M. Č. STARÉ MESTO; číslo LV: 3919; podiel: 50%
POZEMOK POD BYTOM; kat. územie BRATISLAVA - M. Č. STARÉ MESTO; číslo LV: 5158; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
HOTOVOSŤ, podiel: 50%
ÚČTY, podiel: 50%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 50%
OBCHONÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI , podiel: 35%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50% , dátum vzniku: 28. 12. 2016
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 20. 08. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->