Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B182219
ID oznámenia: 
23757
titul, meno, priezvisko: 
doc. JUDr. ROBERT FICO, CSc.
oznámenie za rok: 
2021
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2021: 
36720 € (z výkonu verejnej funkcie), 52600 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(ROBERT FICO)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA STRANY
(STRANA SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
VINICA; kat. územie VINOHRADY, BRATISLAVA - RAČA; číslo LV: 42133; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA DEDIČSTVO; kat. územie HRUŠOVANY; číslo LV: 1400; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA DEDIČSTVO; kat. územie HRUŠOVANY; číslo LV: 718; podiel: 1/168
ORNÁ PÔDA DEDIČSTVO; kat. územie PRESEĽANY; číslo LV: 2695; podiel: 1/12
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2018, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 50%
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->