Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203585
ID oznámenia: 
15600
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EVA GAJARSKÁ, PhD. MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICICÁ NEMOCNICA PROF. MATULAYA KREMNICA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU J.A. REIMANA PREŠOV)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠPECIALIZOVANÁ GERIATRICKÁ NEMOCNICA PODUN. BISKUPICE BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1856; podiel: 1/4
PARCELA-C; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1392; podiel: 1/8
PARCELA; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1195; podiel: 1/8
PARCELA E; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 993; podiel: 1/10
PARCELA; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1139; podiel: 2/24
PARCELA; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1140; podiel: 1/80
PARCELA; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1969; podiel: 179/4200
PARCELA; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1972; podiel: 1/20
PARCELA; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1973; podiel: 1/20
PARCELA E; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 3293; podiel: 1/12
PARCELA C; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2430; podiel: 1/768
PARCELA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2399; podiel: 1/20
PARCELA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2400; podiel: 1/20
PARCELA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2401; podiel: 179/4200
PARCELA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2402; podiel: 179/4200
PARCELA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2530; podiel: 179/4200
PARCELA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2820; podiel: 17/13800
PARCELA C; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2431; podiel: 11/26208
PARCELA C; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2509; podiel: 1/768
PARCELA C; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1856; podiel: 1/4
PARCELA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 1973; podiel: 1/20
PARCLA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2397; podiel: 1/20
PARCELA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2398; podiel: 1/20
PARELA "E"; kat. územie DRAHOVCE; číslo LV: 2821; podiel: 17/13800
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2013, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
NEHNUTEĽNOSŤ, kat. územie RUŠINDOL, rok zač. užívania: 2006, spôsob užívania: TRVALÝ POBYT
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->