Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161965
ID oznámenia: 
15382
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EMIL ĎUROVČÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
29703 € (z výkonu verejnej funkcie), 5762 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ARRIVA A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A ZÁHRADA; kat. územie SLIEPKOVCE; číslo LV: 123; podiel: 50 %
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie VINNÉ; číslo LV: 2951; podiel: 50 %
POZEMOK; kat. územie KALUŽA; číslo LV: 1035; podiel: 100 %
TRVALÉ TRÁVNE PLOCHY; kat. územie KRÁSNOVCE; číslo LV: 825; podiel: 9/24
ORNÁ PÔDA A TRVALÉ TRÁVNE PLOCHY; kat. územie ŠAMUDOVCE; číslo LV: 446,448,117,116,268; podiel: 1/1,1/1,2/1,1/5,1/2
ORNÁ PÔDA A TRVALÉ TRÁVNE PLOCHY; kat. územie ŠAMUDOVCE; číslo LV: 548; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PLOCHY; kat. územie ŽBINCE; číslo LV: 1462; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2018, podiel: 100%
OBRAZY, podiel: 100%
STAROŽITNOSTI, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BEŽNY ÚČET, podiel: 100%
VKLADNÉ KNIŽKY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->