Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162045
ID oznámenia: 
16274
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARTIN DUŠANIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, a.s.)
príjmy za rok 2019: 
2926 € (z výkonu verejnej funkcie), 37072 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, a.s.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZELENEČ; číslo LV: 429; podiel: 50 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZELENEČ; číslo LV: 567; podiel: 100 %
2 BYTY, 2 GARÁŽE A PODIEL NA POZEMKU; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 5225, 5301; podiel: 100 %
4 BYTY, 3 GARÁŽE, 1 PARKOVACIE STÁTIE, 2 SKLADY A PODIEL NA POZEMKU; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4112, 4111, 3672, 3839; podiel: 100 %
RODINNÝ DOM A ZÁHRADA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 343; podiel: 100 %
BYT A PODIEL NA POZEMKU; kat. územie SMÍCHOV; číslo LV: 15466; podiel: 100 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE, podiel: 51%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVYCH ÚČTOCH, podiel: 100%
AKCIE, podiel: 17%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNE ÚVERY, podiel: 100%, dátum vzniku: 29. 06. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 29. 08. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->