Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K162000
ID oznámenia: 
10467
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DANA MEAGER
oznámenie za rok: 
2018
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2018: 
27978 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2018: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2018: 
neuvedené
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM; kat. územie RUŽINOV; číslo parcely: 2458; LV č. 1346; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NIVY; číslo parcely: 9383/15; LV č. 3741; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie NIVY; číslo parcely: 15464/5; LV č. 381; podiel: 1/1
TRÁVNATÉ PLOCHY; LV č. 68; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; LV č. 370; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; LV č. 729; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; LV č. 732; podiel: 1/1
PLYNOVÁ KOTOLŇA; kat. územie VEĽKÉ KAPUŠANY; číslo parcely: 4863/11; LV č. 5968
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
nemám

Deň v parlamente

<- ->