Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202505
ID oznámenia: 
15254
titul, meno, priezvisko: 
Ing. INGRID BROCKOVÁ, CSc., MIPP
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6010; podiel: 100 %
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6010; podiel: 100 %
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6010; podiel: 50 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6012; podiel: 100 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6012; podiel: 100 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6012; podiel: 50 %
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 838; podiel: 100 %
BYT; kat. územie ŽIAR NAD HRONOM; číslo LV: 2013; podiel: 50 %
GARÁŽ; kat. územie ŽIAR NAD HRONOM; číslo LV: 2903; podiel: 50 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŽIAR NAD HRONOM; číslo LV: 356; podiel: 50 %
NEBYTOVÝ PRIESTOR-GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5675; podiel: 100 %
BYT; kat. územie STARÝ SMOKOVEC; číslo LV: 505; podiel: 50 %
GARÁŽ; kat. územie STARÝ SMOKOVEC; číslo LV: 158; podiel: 50 %
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie LOVČICA; číslo LV: 1047; podiel: 50 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE+TRVALÝ TRÁVNY POVRCH; kat. územie LOVČICA; číslo LV: 1791; podiel: 100 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->