Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162106
ID oznámenia: 
15751
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. BRANISLAV VALOVIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH INVEST II, S.R.O.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INVEAST SK, S.R.O.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT, A.S. ČLEN DOZORNEJ RADY)
príjmy za rok 2019: 
54977 € (z výkonu verejnej funkcie), 2659 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TERASA/KOŠICE - ZÁPAD; číslo LV: 16353; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie TERASA/KOŠICE - ZÁPAD; číslo LV: 16353; podiel: 1/114
SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie TERASA/KOŠICE - ZÁPAD; číslo LV: 16353; podiel: 1/1
INÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY/BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 4602; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie NIVY/BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 4602; podiel: 1/131
INÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY/BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 4602; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTOV, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 27. 08. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->