Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD182242
ID oznámenia: 
16881
titul, meno, priezvisko: 
Ing. BRANISLAV BORSUK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (AGROKOMPLEX NÁRODNÉ VYSTAVNÍCTVO, ŠTÁTNY PODNIK NITRA)
príjmy za rok 2019: 
40641 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie NITRA; číslo LV: 7905; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 2749; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 2749; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRA; číslo LV: 5125; podiel: 10962/18516
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRA; číslo LV: 7681; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRA; číslo LV: 6296; podiel: 3374/132672
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRA; číslo LV: 6222; podiel: 3374/13672
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NITRA; číslo LV: 7681; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NITRA; číslo LV: 4582; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NITRA; číslo LV: 7681; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NITRA; číslo LV: 6222; podiel: 1/1
BYT; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 4582; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NITRA; číslo LV: 5060; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRA; číslo LV: 7905; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMU, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 04. 11. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->