Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G141790
ID oznámenia: 
16793
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ELENA BERTHOTYOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 70901 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NAJVYŠŠÍ SÚD SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM, ZÁHRADA; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 2829; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 2355, 2355, 2355; podiel: BSM, BSM, BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 2355; podiel: BSM
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 2386; podiel: 1/3
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 2355; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 1999, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MORGAN, rok výroby: 1975, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 1922, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: CHEVROLET, rok výroby: 1948, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 1975, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 1972, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 1967, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: FACEL, rok výroby: 1960, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 08. 12. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->