Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202967
ID oznámenia: 
17030
titul, meno, priezvisko: 
Ing. BÉLA SZABÓ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZČO
(Ing. BÉLA SZABÓ-CONTACT M.B.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(KOMVAK, A.S.)
požitky: ÁNO
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 179; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5478; podiel: 1/2100
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5479; podiel: 1/420
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5480; podiel: 1/560
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5481; podiel: 1/105
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5483; podiel: 2/420
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5489; podiel: 13/1260
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5490; podiel: 13/12600
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5491; podiel: 1/2100
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5492; podiel: 2/10
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 5533; podiel: 1/210
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 6269; podiel: 1/25
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 6270; podiel: 1/25
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 8306; podiel: 1/2100
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 8309; podiel: 31/33600
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 8312; podiel: 1/1800
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 8313; podiel: 1/270
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 8711; podiel: 13/1260
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 8796; podiel: 1/5
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 8797; podiel: 1/2100
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 8798; podiel: 1/45
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 9157; podiel: 1/2100
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 10244; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 10755; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 10756; podiel: 1/45
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 10837; podiel: 2/420
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 11776; podiel: 1/2100
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 12414; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 12739; podiel: 1/270
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 12755; podiel: 1/5
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 12756; podiel: 6/150
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 12757; podiel: 6/60
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 12888; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 13292; podiel: 1/45
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 13294; podiel: 2/10
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 13351; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 13420; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14313; podiel: 1/840
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14314; podiel: 1/840
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14315; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14316; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14317; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14318; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14319; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14320; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14321; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14322; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14323; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14324; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14325; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14326; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14327; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14328; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14343; podiel: 1/980
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 14344; podiel: 1/980
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 15461; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 15462; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 15463; podiel: 7/720
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 15464; podiel: 7/720
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 15613; podiel: 1/45
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 15614; podiel: 1/45
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 15945; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 16823; podiel: 1/2100
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 16824; podiel: 1/2100
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 16882; podiel: 13/1260
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 16883; podiel: 13/1260
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 16884; podiel: 13/1260
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 16885; podiel: 1/5
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 16886; podiel: 1/5
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 17088; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 17089; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 17875; podiel: 6/60
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 17924; podiel: 1/5
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 18119; podiel: 1/45
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 18498; podiel: 1/5
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 18744; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 18745; podiel: 1/180
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 19431; podiel: 1/1800
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20723; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20827; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20828; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20829; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20830; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20831; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20832; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20833; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20834; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20835; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 20836; podiel: 1/705
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 21192; podiel: 1/105
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 22036; podiel: 1/980
POZEMOK; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 22037; podiel: 1/980
POZEMOK; kat. územie DEDINA MLÁDEŽE; číslo LV: 216; podiel: 2/420
POZEMOK; kat. územie DEDINA MLÁDEŽE; číslo LV: 708; podiel: 1/210
RODINNÝ DOM; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 5311; podiel: 1/2
BYT; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 9182; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMU, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 100%
ÚSPORY V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->