Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203271
ID oznámenia: 
16199
titul, meno, priezvisko: 
doc.JUDr. BORIS BALOG, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH INVEST,S.R.O.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT,A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (MH INVEST II,S.R.O.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (INVEAST, S.R.O.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NAFTA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP STORAGE, A.S. DOLNÍ BOJANOVICE)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,A.S. ŽILINA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE A.S. BRATISLAVA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVAK BUSSINESS AGENCY)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ ROZVOJOVÝ FOND)
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (RUDNÉ BANE šTÁTNY PODNIK)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN BURZOVEJ KOMORY
(KOMODITNÁ BURZA BRATISLAVA, A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->