Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202864
ID oznámenia: 
15721
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. ANNA NOVÁKOVÁ, MPH.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA J. A. REIMANA PREŠOV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie LOPUŠNÉ PAŽITE; číslo LV: 756,766; podiel: SPOL.VL.
BYT; kat. územie NIVY BRATISLAVA II; číslo LV: 1154; podiel: 1/2
BYT; kat. územie STARÉ MESTO BRATISLAVA I; číslo LV: 4894; podiel: 1/2
RODINÝ DOM; kat. územie LOPUŠNÉ PAŽITE; číslo LV: 251; podiel: 1 / 3
ZÁHRADA; kat. územie LOPUŠNÉ PAŽITE; číslo LV: 61; podiel: 1/3
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie LOPUŠNÉ PAŽITE; číslo LV: 193; podiel: 1/3
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOPUŠNÉ PAŽITE; číslo LV: 986,1260,984; podiel: SPOL. VL.
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HORNÉ OREŠANY; číslo LV: 1821; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie LOPUŠNÉ PAŽITE; číslo LV: 737,80,176,414,664,811; podiel: SPOL.VL,
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie LOPUŠNÉ PAŽITE; číslo LV: 470,1230,1220,966,967; podiel: SPOL.VL.
RODINNÝ DOM; kat. územie HORNÉ OREŠANY; číslo LV: 1821; podiel: 1/ 2
SAMOSTATNE STOJACA GARÁŽ; kat. územie HORNÉ OREŠANY; číslo LV: 1821; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie HORNÉ OREŠANY; číslo LV: 1273; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->