Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G202512
ID oznámenia: 
18761
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ANDREJ MAJERNÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(MAJERNÍK & MIHÁLIKOVÁ S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN RADY
(VIA IURIS)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1723; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1723; podiel: 1/2
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9955; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9955; podiel: 1/102
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9955; podiel: 1/102
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
POHĽADÁVKA Z ÚČTU V BANKE (PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY), podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ZÁVÄZOK Z HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU, podiel: 1/1, dátum vzniku: 11. 06. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->