Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161877
ID oznámenia: 
15673
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ALOJZ BARÁNIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ A SPOLOČNÍK (ADVOKÁT)
(JUDr. ALOJZ BARÁNIK, ADVOKÁT S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ŽARNOVICA, Č. PARCELY 556/8; číslo LV: 3751; podiel: 21/49728
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ŽARNOVICA, Č. PARCELY 557/1; číslo LV: 3751; podiel: 21/49728
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ŽARNOVICA, Č. PARCELY 557/2; číslo LV: 3751; podiel: 21/49728
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ŽARNOVICA, Č. PARCELY 557/5; číslo LV: 3751; podiel: 21/49728
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ŽARNOVICA, Č. PARCELY 557/6; číslo LV: 3751; podiel: 21/49728
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ŽARNOVICA, Č. PARCELY 565/20; číslo LV: 3751; podiel: 21/49728
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŽARNOVICA, Č. PARCELY 729/5; číslo LV: 3751; podiel: 21/49728
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ŽARNOVICA, Č. PARCELY 556/10; číslo LV: 3781; podiel: 1/3
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4235; číslo LV: 875; podiel: 20603/338688
ZÁHRADY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4208; číslo LV: 989; podiel: 9/96
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4209; číslo LV: 989; podiel: 9/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4210; číslo LV: 989; podiel: 9/96
VODNÉ PLOCHY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4234; číslo LV: 3133; podiel: 20603/338688
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4091; číslo LV: 2321; podiel: 1/5
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4092; číslo LV: 2321; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4093; číslo LV: 2321; podiel: 1/5
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4090; číslo LV: 2320; podiel: 1/5
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4129; číslo LV: 2110; podiel: 7/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4128/2; číslo LV: 1989; podiel: 7/12
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4171; číslo LV: 1989; podiel: 7/12
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4172; číslo LV: 1989; podiel: 7/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4199; číslo LV: 1989; podiel: 7/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4201; číslo LV: 1989; podiel: 7/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4219; číslo LV: 1989; podiel: 7/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4231; číslo LV: 1989; podiel: 7/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4232; číslo LV: 1989; podiel: 7/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4131; číslo LV: 1029; podiel: 4/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4133; číslo LV: 538; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4154; číslo LV: 1475; podiel: 1877/3600
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4102/3; číslo LV: 2249; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4103/3; číslo LV: 2249; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4104/3; číslo LV: 2249; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4105/3; číslo LV: 2249; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4102/5; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA ; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4103/5; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4105/5; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4204/2; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4205/2; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4217/4; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4218/4; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4256/1; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4257/1; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4258/1; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4260/1; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4261/1; číslo LV: 1008; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4102/1; číslo LV: 878; podiel: 5/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4103/1; číslo LV: 878; podiel: 5/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4104/1; číslo LV: 878; podiel: 5/7
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4105/1; číslo LV: 878; podiel: 5/7
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4204/3; číslo LV: 878; podiel: 5/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4205/3; číslo LV: 878; podiel: 5/7
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4217/3; číslo LV: 878; podiel: 5/7
ZÁHRADY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4218/3; číslo LV: 878; podiel: 5/7
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4132; číslo LV: 168; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4137; číslo LV: 168; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4153/2; číslo LV: 168; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4153/3; číslo LV: 168; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4159/2; číslo LV: 168; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4102/2; číslo LV: 168; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4103/2; číslo LV: 168; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4104/2; číslo LV: 168; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4105/2; číslo LV: 168; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4204/1; číslo LV: 168; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4205/1; číslo LV: 168; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4217/5; číslo LV: 168; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4218/5; číslo LV: 168; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4137; číslo LV: 168; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4134/1; číslo LV: 313; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4134/2; číslo LV: 313; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES Č. PARCELY 4136/1; číslo LV: 313; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4136/2; číslo LV: 313; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4136/3; číslo LV: 313; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, Č. PARCELY 4136/3, 4136/1; číslo LV: 313; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BORSKÝ SVÄTÝ JUR, Č. PARCELY 17697; číslo LV: 9086; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BORSKÝ SVÄTÝ JUR, Č. PARCELY 18227; číslo LV: 9086; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BORSKÝ SVÄTÝ JUR, Č. PARCELY 18244; číslo LV: 9086; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO, Č. PARCELY 742/6, Č. SÚPISNÉ 7457; číslo LV: 8767; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO, Č. PARCELY 742/5, Č. SÚPISNÉ 7456; číslo LV: 8626; podiel: 2/6
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO, Č. PARCELY 742/5, Č. SÚPISNÉ 7456; číslo LV: 8626; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO, Č. PARCELY 3366, Č. SÚPISNÉ 846; číslo LV: 5506; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO , rok výroby: 2008, podiel: 100%
UMELECKÝ PREDMET, podiel: 100%
UMELECKÝ PREDMET, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA , podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 100%
existencia záväzku: 
ZMLUVNÝ ZÁVÄZOK, podiel: 100%, dátum vzniku: 25. 03. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->