Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203001
ID oznámenia: 
16778
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ĽUBOMÍR GOLIS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
41119 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN
(MAS "ZEM PALATÍNA JURAJA THURZU")
požitky: NEMÁM PRÍJEM, FUNKČNÝ ALEBO INÝ PÔŽITOK
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(ENERGETIKA TURZOVKA, S.RO.)
požitky: NEMÁM PRÍJEM, FUNKČNÝ ALEBO INÝ PÔŽITOK
PREDSEDA
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ KYSÚC)
požitky: NEMÁM PRÍJEM, FUNKČNÝ ALEBO INÝ PÔŽITOK
PREDSEDA
(MIKROREGIÓN HORNÉ KYSUCE)
požitky: NEMÁM PRÍJEM, FUNKČNÝ ALEBO INÝ PÔŽITOK
ČLEN
(EUROREGIÓN "BESKYDY")
požitky: NEMÁM PRÍJEM, FUNKČNÝ ALEBO INÝ PÔŽITOK
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8806; podiel: 1/2052
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TUZOVKA; číslo LV: 8806; podiel: 1/2052
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8806; podiel: 1/2052
LESNÉ POZEMKY; kat. územie KLOKOČOV; číslo LV: 15781; podiel: 1/2052
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KLOKOČOV; číslo LV: 15877; podiel: 1/2052
LESNÉ POZEMKY; kat. územie KLOKOČOV; číslo LV: 15877; podiel: 1/2052
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KLOKOČOV; číslo LV: 15877; podiel: 1/2052
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLOKOČOV; číslo LV: 15877; podiel: 1/2052
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie KLOKOČOV; číslo LV: 15877; podiel: 1/2052
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8139; podiel: 2/27
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8274; podiel: 2/27
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8276; podiel: 7/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8278; podiel: 13425045/7287800
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8278; podiel: 13425045/7287800
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8278; podiel: SPOLUVL. PODIEL
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8278; podiel: SPOLUVL. PODIEL
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8804; podiel: 1/2052
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8805; podiel: 1/2052
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8805; podiel: 1/2052
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8805; podiel: 1/2052
ZÁHRADY; kat. územie KLOKOČOV; číslo LV: 15877; podiel: 1/2052
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 2162; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 2162; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4285; podiel: 1/2052
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4285; podiel: 1/2052
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4285; podiel: 1/2052
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4285; podiel: 1/2052
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 7752; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8804; podiel: 1/2052
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4812; podiel: 1/6
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4812; podiel: 1/6
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4820; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4822; podiel: 13/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4824; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4828; podiel: 1/6
TRVALÉ TRÁVNE PORATY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4842; podiel: 1/20
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4846; podiel: 7/72
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4847; podiel: 3/80
LESNÉ POZEMKY; kat. územie KORŇA; číslo LV: 3534; podiel: 1/2052
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4284; podiel: 1/2052
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4285; podiel: 1/2052
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4285; podiel: 1/2052
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4285; podiel: 1/2052
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4285; podiel: 1/2052
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4285; podiel: 1/2052
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4812; podiel: 1/6
ZÁHRADY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4812; podiel: 1/6
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 5560; podiel: 41/576
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 5561; podiel: SPOLUVL. PODIEL
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 5561; podiel: 13425045/7287800
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 5562; podiel: 17/128
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 7434; podiel: 13425045/7287800
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 7444; podiel: SPOLUVL. PODIEL
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 7444; podiel: 13425045/7287800
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8076; podiel: 3/80
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 8098; podiel: 1/36
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4913; podiel: 2/36
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4914; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4920; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4923; podiel: 1/6
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 4926; podiel: 13425045/7287800
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 5540; podiel: 63/6976
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 5552; podiel: 1/36
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 5557; podiel: 2/27
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TURZOVKA; číslo LV: 5558; podiel: 1/144
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->