Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202995
ID oznámenia: 
16711
titul, meno, priezvisko: 
ĽUBOMÍR FIFIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
32965 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SPIŠSKÉ VLACHY; číslo LV: 1296; podiel: 1/1
POŠKODENÁ A NEOBÝVANÁ STAVBA DOMU; kat. územie SPIŠSKÉ VLACHY; číslo LV: 8; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie SPIŠSKÉ VLACHY; číslo LV: 4612; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie HINCOVCE OKR. SNV - TRSŤANY; číslo LV: 22; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HINCOVCE OKR.SNV - TRSŤANY; číslo LV: 284; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ZALOŽNÁ ZMLUVA K NEHNUTEĽNOSTIAM, podiel: 1/1, dátum vzniku: 18. 02. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->