Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203056
ID oznámenia: 
16818
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. ĽUBOŠ TOMKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
37614 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(SLOBYTERM, SPOL. S R.O.)
požitky: NIE
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(EKOS, SPOL. S R.O. STARÁ ĽUBOVŇA)
požitky: NIE
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(ĽUBOVNIANSKA MEDIÁLNA SPOLOČNOSŤ, S.R.O.)
požitky: NIE
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(MARMON, S.R.O.)
požitky: NIE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
3 IZBOVÝ BYT; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 4057; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 24. 11. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->