NRSR odobrila medzinárodné zmluvy súvisiace s bojom proti terorizmu v letectve Vytlačiť stránku / Print page

3. 5. 2023 17:50

Bratislava 3. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR odobrila prístup Slovenskej republiky k medzinárodným zmluvám súvisiacim s bojom proti terorizmu v civilnom letectve. Medzinárodné zmluvy reagujú na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti bezpečnosti medzinárodného civilného letectva. Ratifikovať ich má ešte prezidentka SR Zuzana Čaputová.
        Dohovor o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom modernizuje existujúce medzinárodnoprávne dokumenty. "Medzi nové hrozby leteckej dopravy patria napríklad použitie civilného lietadla ako zbrane, použitie civilného lietadla k rozptýleniu biologických, chemických a jadrových materiálov alebo použitie týchto materiálov pri útoku na civilné lietadlo," priblížilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v predloženom materiáli.
        Zmluvným stranám ukladá povinnosti týkajúce sa trestného postihovania použitia civilných lietadiel na účely usmrtenia, vážneho ublíženia na zdraví alebo spôsobenia vážnych materiálnych škôd. "Zmluvné strany sú povinné stíhať použitie biologických, chemických alebo jadrových zbraní alebo podobných materiálov a látok, ktoré môžu spôsobiť smrť, vážne ublíženie na zdraví, alebo škodu na palube alebo proti civilným lietadlám. Trestnou je i protiprávna preprava biologických, chemických alebo jadrových zbraní a súvisiaceho materiálu alebo iného nebezpečného materiálu, ako aj kybernetické útoky na letecké navigačné zariadenia," spresnil rezort.
        Parlament odsúhlasil aj protokol doplňujúci Dohovor o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel. Má za cieľ posilniť právny rámec pre medzinárodnú spoluprácu, ktorá má prispieť k potláčaniu protiprávneho zmocnenia sa alebo výkonu kontroly nad lietadlom.
        Zmluvy okrem páchateľov predpokladajú trestný postih spolupáchateľov, účastníkov, objednávateľov a organizátorov, ako aj trestnú zodpovednosť tých osôb, ktoré úmyselne pomáhajú páchateľovi vyhnúť sa vyšetrovaniu, trestnému stíhaniu alebo trestu. Upravujú tiež "povinnosť štátov stíhať aj vyhrážanie sa spáchaním niektorého z uvedených činov a spolčenie sa s cieľom ich spáchania. Zároveň obsahuje ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach vrátane extradície".


        luc her pop

Deň v parlamente

<- ->