Na podanie prihlášky na stáž pre študentov vysokých škôl ostáva už len pár dní Vytlačiť stránku / Print page

12. 5. 2022 14:45

Bratislava 12. mája 2022 (Kancelária NR SR) – Príležitosť prihlásiť sa na jubilejný XXV.  ročník stážového programu Kancelárie NR SR pre študentov vysokých škôl (akademický rok 2022/2023) sa chýli ku koncu. Prihlášky je potrebné posielať elektronicky a aj poštou, a to do 15. mája 2022 (akceptujú sa aj prihlášky podané na pošte 16. mája). Viac informácií nájdete na webovej stránke NR SR.

Cieľom stážového programu v Kancelárii NR SR je poskytnúť študentom vysokých škôl príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa s fungovaním Kancelárie NR SR. Študenti spravidla vyhľadávajú, prekladajú a vyhodnocujú údaje potrebné pre prácu NR SR a jej Kancelárie, pomáhajú s organizáciou rôznorodých podujatí, zapájajú sa do každodenných činností.

Súčasťou stáže sú aj diskusie s poslancami, simulované zasadnutie výboru NR SR či prednášky o činnosti NR SR a Kancelárie NR SR. Program stáže sa bude realizovať v období od 1. októbra 2022 do 31. mája 2023.

Na stáž sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa, s veľmi dobrou znalosťou anglického alebo francúzskeho jazyka, prípadne aj ďalších cudzích jazykov. Stážista musí byť počas výkonu stáže študentom vysokej školy.

 

Deň v parlamente

<- ->