NRSR: Sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia má byť bezplatné Vytlačiť stránku / Print page

4. 5. 2022 11:18

Bratislava 4. mája (TASR) - Sprístupňovanie informácií prostredníctvom infozákona na účely opakovaného použitia má byť bezplatné. Vyplýva to z novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Súčasťou zmien je transpozícia európskych smerníc.
      V rámci aplikovania smernice EÚ o opakovanom použití informácií verejného sektora sa navrhuje tiež rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky a rozšírenie vecnej pôsobnosti na "osobitné" kategórie informácií. Napríklad na informácie s vysokou hodnotou či výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov. Rozšíriť by sa mal aj zákaz tzv. výhradných dohôd.
      Výnimku z povinnosti aplikácie bezplatného opakovaného použitia informácií majú mať subjekty verejného sektora vytvárajúce príjmy, ktorými pokrývajú podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich úloh. Tiež múzeá, galérie, knižnice a verejné podniky.
      Ministerstvo spravodlivosti avizovalo, že má predložiť aj časť novely reflektujúcu na požiadavky programového vyhlásenia vlády. Rozdelenie novely na dva materiály rezort zdôvodňuje vysokým počtom pripomienok v tzv. národnej časti a z dôvodu urgentnej potreby vykonať transpozíciu európskej smernice v čo možno najkratšom čase.
      "Vzhľadom na transpozičný deficit sa predkladaným návrhom zákona pokračuje v legislatívnom procese iba s transpozičnou časťou. Novelizačné body týkajúce sa národného režimu budú po uskutočnení všetkých rozporových konaní pokračovať ako samostatný materiál," spresnilo ministerstvo.


      sum her pop

Deň v parlamente

<- ->