Predseda parlamentu ocenil príslušníkov HaZZ a zástupcov Kontrolného chemického laboratória Vytlačiť stránku / Print page

2. 12. 2021 17:00

Bratislava 2. decembra (Kancelária NR SR)

Predseda NR SR Boris Kollár sa na základe podnetu predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu, dnes stretol so zástupcami organizácií, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na odstraňovaní nebezpečného odpadu z lokality Chemko Strážske.

Predseda parlamentu Boris Kollár sa dnes spoločne s predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavom Karahutom a ďalšími poslancami NR SR stretli s príslušníkmi Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom a so zástupcami Kontrolného chemického laboratória Jasov. Predseda na stretnutí ocenil prácu a odvahu pri likvidácii nebezpečných toxických odpadov z areálu Chemka Strážske, ktoré už viac ako 37 rokov od ukončenia výroby PCB v bývalom podniku Chemko Strážske ohrozuje zdravie rodín žijúcich v okolí mesta.

Toxické zamorenie tzv. trojuholníka smrti medzi mestami Humenné, Vranov n. Topľou a Michalovce a nedostatok pracovných príležitosti, boli jednou z príčin odchodu hlavne mladých ľudí mimo oblasť Zemplína, ktorá bola v minulosti dôležitým centrom poľnohospodárskej produkcie, priemyslu a centrom oddychu nielen Slovákov, ale aj Čechov na neďalekej Zemplínskej Šírave , povedal na úvod stretnutia šéf parlamentu.

„Keď som pred rokom, 10.12.2020 zvolal mimoriadne zasadnutie Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za účasti starostov obcí priamo dotknutých environmentálnou záťažou z okolia Strážskeho a 4 ministerstiev, ktoré sa majú podieľať na dekontaminácii Zemplína od PCB, robil som to v presvedčení, že nebezpečná situácia v okolí Strážskeho bude o chvíľu minulosťou. A som rád, že tento proces aj vďaka členom Výboru a ostatných poslancov NR SR, aktivite miestnych starostov, ale aj poslancom PSK sa začína napĺňať, v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR“, zdôraznil na stretnutí poslanec NR SR a predseda Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.

„ Ostáva nám ešte jeden záväzok z PVV, a tým je odkalisko v Poši. Chcem Vás ubezpečiť, že urobíme spolu so všetkými poslancami NR SR za hnutie SME RODINA v spolupráci so zodpovednými ministerstvami maximum preto, aby sa aj tento problém, ktorý bezprostredne ohrozuje zdravie a životy ľudí vyriešil a podporím všetky aktivity, od dôslednej analýzy až po dekontamináciu tohoto nebezpečného odkaliska,“ uviedol na záver stretnutia predseda NR SR a predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár.

Za Humenských hasičov a laborantky z Jasova poďakoval predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi za prijatie docent Ladislav Štibrányi z fakulty CHPT STU Bratislava a súčasne vyslovil prosbu a presvedčenie, že NR SR bude prijímať také legislatívne opatrenia, ktoré už nedovolia vzniknúť takýmto nebezpečným environmentálnym záťažiam a súčasne uistil predsedu NR SR , že bude pokračovať v Strážskom dovtedy, pokiaľ im to bude umožnené a pokiaľ nebudú na Zemplíne vytvorené podmienky pre zdravý a plnohodnotný život a produkciu zdravých potravín dôležitej poľnohospodárskej lokality Slovenska.

Deň v parlamente

<- ->