NRSR:Vlastníkom verejného vodovodu či kanalizácie má byť po novom len samospráva Vytlačiť stránku / Print page

25. 11. 2021 17:19

Bratislava 25. novembra (TASR) - Vlastníkom verejného vodovodu či kanalizácie má byť po novom len obec alebo mesto, poprípade ich združenia a právnické osoby. Definovať sa má aj malá čistiareň odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov slúžiaca na individuálne čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, menších penziónov či chát. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
      Vlastníkom verejných vodovodov a kanalizácií môže byť v súčasnosti akákoľvek právnická osoba, ktorá má sídlo v SR a je bezúhonná. Envirorezort pripomína, že to v praxi prinieslo problémy a nedostatočnú ochranu verejného záujmu. "Ide o prípady, keď napríklad developer, ktorý vybuduje v obci niekoľko rodinných domov a inžinierske siete, ktoré sú napojené na existujúci už prevádzkovaný verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, toto odpredá vlastníkom rodinných domov v rozpore so zákonom, podľa ktorého vlastníkmi nemôžu byť fyzické osoby," upozornil v dôvodovej správe.
      Podľa novej legislatívy budú vlastníkom len subjekty verejného práva - obec, združenie obcí alebo právnická osoba s majetkovou účasťou obce, viacerých obcí alebo s vlastnou majetkovou účasťou.
      Novela upravuje kompetencie okresných úradov v rámci dohľadu nad verejnými vodovodmi a kanalizáciami. Mal by spresniť a doplniť podmienky pre správu prevádzkovateľa a povinnosti pre vlastníka verejného vodovodu či kanalizácie. Zavádza sa aj rovnaké postavenie subjektov, ktoré zabezpečujú výstavbu a prevádzkovanie vodovodných potrubí verejných vodovodov a stokových sietí kanalizácií mimo zastavaného územia obce.
      Pozmeňujúcim návrhom poslanci do novely doplnili ustanovenie o zabezpečení jednotného prístupu k opravám a údržbám vodovodných prípojok, ktoré sú realizované vo verejnom priestranstve. Zabezpečovať ich má vlastník verejného vodovodu, na ktorý je vodovodná prípojka pripojená.
      Novelou sa dopĺňajú aj ustanovenia týkajúce sa malých (domových) čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Tie sa po novom majú realizovať v prípadoch, ak nie je možné z technických dôvodov alebo neprimerane vysokých nákladov pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
      Do skupiny malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov bude patriť aj podskupina domová čistiareň odpadových vôd, ktorá je navrhovaná obvykle pre rodinné domy, bytové domy či malé penzióny. Nová legislatíva prináša aj zmeny týkajúce sa malých čistiarní odpadových vôd a povinnosti pre vlastníka na zabezpečenie technickej revízie.
      Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) po schválení novely upozornil, že doteraz sme mali zanedbanú legislatívu, pričom Slovensko čelí upozorneniam od EÚ, že len polovica našich obcí má kompletnú vodárenskú a kanalizačnú infraštruktúru. Nová legislatíva podľa neho zjednoduší postup pri dokončení tejto infraštruktúry a zlepšuje tiež postavenie obcí a miest, ktoré sa stanú jedinými vlastníkmi infraštruktúry. Budaj pripomenul, že ten, kto má vodomer v dome, zodpovedal aj za kanalizáciu a vodovod až po pripojenie. Rozkopanie a opravu infraštruktúry mal doteraz niesť na svojich bedrách. Minister preto víta zmenu, že odteraz bude mať túto povinnosť vlastník infraštruktúry. Podľa poslankyne Anny Zemanovej (SaS) sa dosiahne aj lepšia kvalita podzemných vôd a domácnosti majú byť viac motivované realizovať dažďovú kanalizáciu prostredníctvom retenčných nádrží tak, aby voda ostávala priamo na pozemku.
      Nová právna úprava má byť účinná od 30. decembra, avšak viaceré ustanovenia začnú platiť od januára 2022 a ďalšie od januára 2023.


      sum lef em liv

Deň v parlamente

<- ->