NRSR: Štátne lesné pozemky sa budú môcť využívať aj na účel obnovy hradov Vytlačiť stránku / Print page

6. 10. 2021 17:43

Bratislava 6. októbra (TASR) - Lesné pozemky vo vlastníctve štátu by sa mohli využívať aj na verejnoprospešné účely spočívajúce v obnove hradu alebo torzálnej architektúry. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorou sa mení aj zákon o lesoch. Novelu v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.
      Novelizáciou zákona sa umožní rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry. Novela určuje aj postupy osôb, ktoré budú zabezpečovať záchranu, rekonštrukciu alebo udržiavacie práce na stavbách hradov alebo ich torzálnej architektúre, ako aj na objektoch vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny nachádzajúce sa na pozemkoch v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva.
      Autori legislatívnej zmeny tvrdia, že úprava konkretizuje postup správcu majetku štátu v prípadoch, ak starostlivosť o tieto objekty zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia. Návrh má nadväzovať na viacročnú prax na obnove hradov, ktorá sa začala v roku 2008.
      Právna úprava má platiť od 1. januára 2022.


      luc sum liv

Deň v parlamente

<- ->