NRSR: Začala sa mimoriadna letná schôdza, v jej programe je viac ako desať bodov Vytlačiť stránku / Print page

23. 7. 2021 10:25

Bratislava 23. júla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) otvoril mimoriadnu letnú schôdzu parlamentu. Na programe 35. zasadnutia je viac ako desať bodov, medzi nimi návrhy na skrátené legislatívne konanie k dvom vládnym novelám. Jednou z nich je novela, ktorá sa týka využívania digitálnych očkovacích COVID preukazov. Okrem toho by mali zákonodarcovia prerokovať aj poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania.
      Vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.
      V zrýchlenom režime by mali poslanci prerokovať i novelu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorou sa upravuje i zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Novelizácia hovorí o presune dvoch kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Kompetencie súvisia s administráciou dielov pôdnych blokov - prideľovanie identifikačného čísla blokov a vedenie ich evidencie.
      Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania z dielne poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) má odštartovať výstavbu nájomných bytov. Jeho cieľom má byť riešenie aktuálneho problému v oblasti bývania na Slovensku, teda fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva.
      Do programu mimoriadnej schôdze zaradil predseda parlamentu aj novelu zákona o verejnom obstarávaní. Hovorí o zvýšení finančného limitu pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, zo súčasných 5000 eur na 10.000 eur.
      Definitívne by mali zákonodarcovia počas 35. schôdze rozhodnúť o poslaneckej novele zákona o športe. Návrh má umožniť pokračovanie v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie počas pandémie na národné športové zväzy, organizácie a športovcov aj v roku 2022.
      Okrem toho by sa malo plénum venovať i vládnemu návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ale i novele zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.


      sum luc alh mdu vre lem

Deň v parlamente

<- ->