Predseda NR SR Boris Kollár a predseda rakúskeho parlamentu Wolfgang Sobotka podpísali deklaráciu o spolupráci Vytlačiť stránku / Print page

28. 6. 2021 12:30

Bratislava 28. jún (K NR SR) - V reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu predseda NR SR Boris Kollár a predseda rakúskej Národnej rady Wolfgang Sobotka v piatok popoludní podpísali deklaráciu, v rámci ktorej prejavil slovenský parlament záujem obohatiť doterajšie aktivity vo vzťahu k verejnosti o takzvané Workshopy demokracie pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, podľa vzoru a skúseností rakúskej strany.

V Rakúsku má projekt Workshopov demokracie viacročnú tradíciu – od októbra 2007 bolo doteraz vyškolených viac ako 110 000 žiakov a študentov. „Podľa vzoru Rakúska, budeme pokračovať v tejto ich tradícií a budeme sa snažiť priblížiť mladých ľudí bližšie k demokracii a parlamentarizmu,“ priblížil šéf slovenského parlamentu. „Myslím si, že demokracia nie je dar, ktorý nám bol daný, na demokracii musíme pracovať a je dôležité aby sme aj ďalšie generácie privádzali k demokratickým princípom,“ doplnil ho predseda rakúskej Národnej rady.

Organizačne bude workshopy o demokracii realizovať Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, preto deklaráciu podpísali aj vedúci kancelárií oboch parlamentov. Cieľom workshopov je zvyšovať povedomie o demokratických procesoch, zlepšovať schopnosť vysloviť názor a hľadať kompromisy, ako aj prehlbovať záujem o politiku u mladých. Ide o interaktívnu formu vzdelávania žiakov a študentov k občianskemu povedomiu a úcte k demokratickým hodnotám a tolerancii. „Je dôležité aby sme mladých ľudí učili rozlišovať medzi fake news a pravdivými informáciami,“ dodal predseda NR SR. Úplná realizácia workshopov bude žiaľ možná až po ústupe pandémie COVID-19. Avšak tento čas môžu naše parlamenty využiť na výmenu skúseností a osvedčených pracovných postupov.

Deň v parlamente

<- ->