Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť diskutoval o novele zákona o strelných zbraniach a strelive Vytlačiť stránku / Print page

22. 6. 2021 18:00

Bratislava 22. júna (Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť) - Dnes sa na pôde Národnej rady SR uskutočnilo spoločné neformálne zasadnutie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorého cieľom bolo prediskutovať novelu zákona č. 190/2003 Z.z o strelných zbraniach a strelive. Diskusia sa uskutočnila aj za účasti veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR, J. E. p. Nigela Bakera a tiež zástupcov ministerstva vnútra, p. Petra Krišku, zástupca generálneho riaditeľa - sekcia legislatívy a právnych služieb, p. Juraja Beníka, odbor bezpečnostnej legislatívy a p. Pavla Lališa, zástupca riaditeľa odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru. Za odbornú verejnosť sa diskusie zúčastnil p. Ľudovít Miklánek a p. Boris Draškaba z občianskeho združenia Legis Telum.
 
Pán veľvyslanec J.E. Nigel Baker bol sa stretnutie prizvaný z dôvodu, že Slovensko predstavuje zdrojovú krajinu mnohých zbraní, ktoré sú na území Spojeného kráľovstva nelegálne používané a obe krajiny majú rovnaký záujem na tom, aby legislatíva týkajúca sa strelných zbraní dostatočne chránila zdravie a životy obyvateľov. Zároveň je však potrebné nájsť balans medzi transpozíciou smerníc EÚ, bezpečnosťou obyvateľstva a tým, aby navrhovaná legislatíva čo v najmenšej možnej miere zasiahla do práv legálnych držiteľov strelných zbraní. Potrebu nájsť balans v tejto oblasti zvýraznil aj iniciátor neformálneho rokovania a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, p. Juraj Krúpa. Všetky zúčastnené strany sa zhodli, že diskusia tohto typu je v predmetnej oblasti dôležitá a bude pokračovať aj ďalej v rámci schvaľovacieho procesu v Národnej rade SR.

Deň v parlamente

<- ->