NRSR: Výbor pre kultúru a médiá odobril kandidátov na člena Správnej rady TASR Vytlačiť stránku / Print page

22. 6. 2021 14:36

Bratislava 22. júna (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá v utorok odobril všetkých šiestich kandidátov na člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). Odporučil NR SR zvoliť z kandidátov jedného člena, a to odborníka v oblasti žurnalistiky. Pre TASR to uviedol predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO) s tým, že voľba by sa mala konať ešte na aktuálnej 32. schôdzi.
      O post v správnej rade sa uchádzajú Jozef Bednár, Michal Frank, Henrieta Hrubá, Peter Nedavaška, Marko Řehůřek a Marián Šinkovič.
      Parlament má zvoliť člena Správnej rady TASR na funkčné obdobie do 26. februára 2024, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia. Doterajší člen správnej rady Árpád Korpás sa vzdal svojej funkcie 17. mája.
      Správna rada dohliada na plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú zo zákona, volí a odvoláva generálneho riaditeľa. Okrem iného tiež schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja TASR, návrh jej rozpočtu či účtovnej uzávierky, výročnú správu o činnosti a hospodárení TASR, návrhy na podnikateľské zámery, kontroluje hospodárenie agentúry a nakladanie s jej majetkom. Správna rada tiež prerokúva návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry.


      sum ala mac

Deň v parlamente

<- ->