Komisia pre dopravu a výstavbu diskutovala o aktuálnom stave návrhov zákonov o výstavbe a územnom plánovaní Vytlačiť stránku / Print page

10. 6. 2021 15:15

 Bratislava 09. júna 2021 (Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti) - V stredu 9. júna sa uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie Komisie pre dopravu a výstavbu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti za účasti podpredsedu vlády SR Štefana Holého. Zasadnutie komisie bolo špeciálne venované problematike legislatívneho stavu zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe.

Podpredseda vlády hneď v úvode informoval členov komisie o koncepčnom nastavení celého systému legislatívy, ktorá sa týka výstavby. Zároveň uvítal širokú diskusiu k predloženým zákonom, ktoré sú v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Napriek tomu, že po ukončení medzirezortného pripomienkového konania prišlo k obom zákonom viac ako 2000 zásadných pripomienok, legislatívna práca bude pokračovať formou rozporových konaní. Členovia komisie poukázali na možné riziká pri zavádzaní zákona do praxe a odporučili, aby dopady zákona neviedli k zníženiu kvality stavieb predovšetkým pri veľkých investičných zámeroch. Predseda komisie Peter Vons upozornil, že hoci žiadny zákon nemôže pokryť všetky životné situácie a prípady, je potrebné eliminovať riziká a harmonizovať legislatívu napríklad aj vo vzťahu k životnému prostrediu.

Cieľom novej stavebnej legislatívy je priniesť zmeny, ktoré majú viesť k odbúraniu byrokracie, obmedzeniu korupčného správania a zrýchleniu stavebných konaní. Predložený návrh zákona bude nekompromisný k čiernym stavbám, pretože žiadna stavba sa už nebude dať dodatočne zlegalizovať. Čierne stavby budú povinne odpájané od sietí a odstraňované na náklady štátu. Prechodné obdobia konkrétnych ustanovení zákona budú ale vytvárať priestor pre čo najoptimálnejší priebeh stavebných konaní, ktoré sú už v procese realizácie.

Členovia komisie privítali otvorenú a konštruktívnu diskusiu, ocenili kroky podpredsedu vlády SR a zároveň adresovali ďalšie podnety pre lepšiu implementáciu zákonov do praxe. Zhodli sa, že stavebné zákony sú kľúčové pre naštartovanie hospodárskeho rastu štátu a musia priniesť stabilné a vyvážené pravidlá pre všetkých účastníkov.

Deň v parlamente

<- ->