NRSR: Obete trestných činov by mohli byť odškodňované už počas trestného konania Vytlačiť stránku / Print page

7. 5. 2021 11:08

Bratislava 7. mája (TASR) - Zavedenie možnosti odškodnenia obetí násilného trestného činu už po začatí trestného konania je jednou z priorít novely zákona o obetiach trestných činov, ktorú v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novou legislatívou sa zároveň mení aj zákon o Policajnom zbore. Zriadiť by sa mali aj intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji.
      Bremeno odškodnenia obetí násilných trestných činov sa má podľa novej legislatívy už po začatí trestného konania preniesť na štát. Náhradu od páchateľa má štát vymáhať až po ukončení trestného konania. V novom procese odškodňovania má stanoviť sumu, ktorá je primeraná pre každú obeť. "V prípade, ak bola trestným činom spôsobená smrť, zákon o obetiach priamo ustanovuje, že obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie sumy vo výške 25-násobku minimálnej mzdy," píše sa v dôvodovej správe.
      Návrh má umožniť žiadať o odškodnenie za spôsobenú nemajetkovú ujmu aj pre obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Ak by prišlo k smrti v dôsledku násilného trestného činu, okruh obetí sa má rozšíriť o blízke osoby, ktoré v čase skutku žili s touto obeťou v jednej domácnosti viac ako rok.
      Právna úprava sa venuje aj obetiam domáceho násilia. "Vytvorí sa mechanizmus pre prevenciu a minimalizáciu ich viktimizácie a zlepší sa ich prístup k špecializovanej odbornej pomoci," uviedol rezort spravodlivosti v návrhu. Medzi opatrenia na zabránenie opakovanej viktimizácie obetí má patriť napríklad zabránenie styku páchateľa s obeťou a jej rodinnými príslušníkmi.
      Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa zväčšuje vzdialenosť povinnosti vykázanej osoby nepribližovať sa k ohrozenej osobe počas vykázania zo spoločného obydlia z desať metrov na 50 metrov. Prax totiž podľa nich ukázala, že vykázaná osoba v niektorých prípadoch "šikanovala" ohrozenú osobu prenasledovaním tesne pri zakázanej vzdialenosti. Návrhom tiež zakotvujú, že polícia v prípade ukončenia vykázania zo spoločného obydlia musí o tom upovedomiť najskôr ohrozenú osobu.
      Rozšírenie právnej pomoci sa má vzťahovať i na asistenciu v iných civilných konaniach, napríklad tých, ktoré sa týkajú návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, ktoré chránia obeť pred ďalším kontaktom a viktimizáciou zo strany páchateľa.
      Intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia majú sídliť v každom samosprávnom kraji. Ministerstvo spravodlivosti tým reaguje na potrebu adekvátneho a promptného poskytnutia odbornej pomoci obetiam domáceho násilia.
      Kreovania intervenčných centier sa týka aj návrh rezortu doplniť model dotačného financovania akreditovaných subjektov o možnosť uzavrieť zmluvy na dlhšie obdobie, napríklad na 3 roky. "To zabezpečí poskytovanie odbornej pomoci na dlhodobej a dostupnej báze a vytvorí tiež priestor na zvyšovanie kvality poskytovanej pomoci," ozrejmil rezort spravodlivosti. Posilnenie postavenia obetí nedobrovoľného zmiznutia by malo byť realizované ich doplnením medzi obzvlášť zraniteľné obete.
      Nová legislatíva má byť účinná od 1. júla. Oddelená účinnosť k 1. novembru 2021 sa navrhuje vo vzťahu k zriadeniu intervenčných centier.


      sum luc em her liv

 

Deň v parlamente

<- ->