NR SR: Predseda NR SR Boris Kollár sa zúčastnil na online rokovaní V4 Vytlačiť stránku / Print page

12. 1. 2021 14:15

 Bratislava 12. januára (K NR SR) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár sa v utorok dopoludnia zúčastnil historicky prvej videokonferencie predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky. Predsedovia diskutovali o spoločnom postupe v boji proti pandémii Covid-19, vzájomnej spolupráci či aktuálnych výzvach zahraničnej politiky. Predsedovia sa nevyhli sa ani klimatickým témam či prerozdeľovaniu povinných kvót.
 

Stretnutie predsedov parlamentov krajín V4 sa kvôli pretrvávajúcej pandémii Covid – 19 muselo preniesť do online priestoru. Netradične sa dnes predseda NR SR Boris Kollár spojil so svojimi kolegami prostredníctvom videokonferencie priamo z domu.

Na úvod rokovania otvorili diskusiu o vývoji Vyšehradskej spolupráce na parlamentnej úrovni. „V4 poskytuje jedinečný a východiskový priestor pre kultiváciu susedských vzťahov. Od jej založenia sa členské krajiny stali príkladom úspešnej hospodárskej a politickej transformácie a potvrdili, že môžu byť konštruktívnym a zodpovedným partnerom“, konštatoval Boris Kollár.

Šéf slovenského parlamentu taktiež ocenil návrh Poľského predsedníctva, ktoré prišlo s myšlienkou pripomenutia si 30. výročia vytvorenia spolupráce V4, a to aj na parlamentnej pôde prostredníctvom samostatných postupov na národnej úrovni. Jednotlivé parlamenty zvolia vhodnú formu pripomenutia tohto významného výročia, berúc do úvahy aj interné procesy prijímania jednotlivých dokumentov. Nad nájdením takejto formy v súčasnosti v rámci NR SR už pracujeme“, dodal predseda NR SR.

V otázke pretrvávajúcej pandémie Covid-19 sa lídri spoločne uzniesli na nevyhnutnosti koordinácie a zdieľaní informácií a skúseností pri príprave využitia prostriedkov Európskej únie z národných plánov obnovy. „Koordinovaná činnosť, aj v rámci V4, nám môže pomôcť rýchlejšie eliminovať negatívne sociálno-ekonomické dopady na naše firmy a občanov a spoločne hľadať riešenia na problémy, ktoré presahujú hranice našich štátov“, spresnil Boris Kollár.

V otázkach európskej agendy slovenská strana deklarovala podporu zníženia emisií do roku 2030 aspoň o 55 %. Pri Novom pakte o migrácii a azyle predseda Národnej rady SR zdôraznil, že otázka migrácie a solidarity je jedna z otázok kde nachádzame zhodu naprieč celým politickým spektrom, či už v rámci exekutívnej alebo legislatívnej moci. „Zásadne však odmietame koncept povinného prerozdeľovania žiadateľov o azyl“, dodal šéf parlamentu SR.

V závere rokovania sa predsedovia parlamentov V4 venovali aj aktuálnej situácii v Bielorusku, pričom poukázali na porušovanie ľudských práv so žiadosťou o okamžité zastavenie násilia páchaného na vlastnom národe, okamžité prepustenie politických väzňov a začatie úprimného a otvoreného dialógu s predstaviteľmi všetkých názorových prúdov. „Podpora občianskej spoločnosti v Bielorusku by sa mala stať jedným z hlavných nástrojov nášho prístupu, ktorého cieľom je slobodné a suverénne Bielorusko. Som veľmi rád, že k pomoci Bielorusku okrem našich bilaterálnych programov aktívne prispieva aj Medzinárodný Vyšehradský fond. Podporou projektov v Bielorusku zameraných na študentov, žurnalistov, zdravotníkov a iných pomáha fond zvyšovať vizibilitu celej V4 v našej susedskej krajine“, dodal v závere predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár.

 

Deň v parlamente

<- ->