Predseda Národnej rady SR Boris Kollár dnes odcestoval do Prahy na svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu Vytlačiť stránku / Print page

9. 6. 2020 13:00

Bratislava / Praha 9. júna (Kancelária NR SR) - Predseda parlamentu Boris Kollár dnes odcestoval na svoju prvú oficiálnu zahraničnú pracovnú cestu. Tá už tradične smerovala k našim susedom do Českej republiky. V Prahe sa tak dnes dopoludnia stretol s predsedami oboch komôr Parlamentu ČR. Témami rozhovorov bola najmä vynikajúca vzájomná spolupráca oboch krajín a spoločné zvládnutie výziev, ktoré so sebou priniesla pandémia koronavírusu. Zahraničnej cesty v ČR sa spolu s predsedom parlamentu B. Kollárom dnes zúčastňuje aj podpredseda NR SR Juraj Šeliga.

Predsedu NR SR Borisa Kollára dnes dopoludnia v pražskom Thunovskom paláci uvítal jeho partner predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček. Išlo o ich prvé oficiálne stretnutie na pôde českého parlamentu od zvolenia B. Kollára do funkcie predsedu slovenského parlamentu, a to kvôli obmedzeniam pre pandémiu koronavírusu. Obaja predstavitelia hneď v úvode stretnutia s potešením zhodnotili výnimočnosť vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami, ktoré už historicky vždy držia spolu. „Dokázali sme po dlhé stáročia stáť pri sebe v dobrom aj v zlom, a toto priateľstvo medzi našimi krajinami je v medzinárodnom priestore určite závideniahodné, “skonštatoval predseda B. Kollár.

Vysoký stupeň slovensko – českej spolupráce dokazuje aj úroveň medziparlamentných vzťahov. V tomto smere predseda PSP ČR Radek Vondráček načrtol predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi ich spoločnú agendu, ktorou je legislatívny proces a príprava Etického kódexu poslancov. Pri tejto príležitosti predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR R. Vondráček zároveň ocenil rokovací poriadok Národnej rady SR a dal ho za vzor aj pre ostatné parlamenty. „S aktuálnym znením rokovacieho poriadku som spokojný. Aj s mojím predsedníckym kolegom pánom Vondráčkom sme sa zhodli na tom, že niektoré u nás zavedené opatrenia sú pre zabezpečenie úrovne a štandardu rokovania najvyššieho zákonodarného útvaru jednoducho nevyhnutné,“ priblížil v tejto súvislosti predseda slovenského parlamentu B. Kollár.

Témou ich spoločného rozhovoru bolo aj šírenie a prísun informácií v súčasnej digitálnej dobe, a riziká, ktoré s tým súvisia, a to aj v kontexte slobody tlače.

Predseda NR SR B. Kollár dnes svojho partnera R. Vondráčka taktiež ubezpečil, že zoskupenie V4 je pre Slovensko aj naďalej dôležitou formou regionálnej spolupráce, čo reflektuje aj programové vyhlásenie vlády, a taktiež podpísaná deklarácia troch najvyšších ústavných činiteľov o zahraničnopolitickej orientácii SR. Obaja predsedovia sa na dopoludňajšom rokovaní zhodli na tom, že práve počas tejto zložitej situácie spôsobenej pandémiou, budú musieť krajiny aktívne spolupracovať, či už v rámci V4 alebo osvedčeného Slavkovského formátu zahŕňajúceho okrem SR, ČR aj Rakúsko. „V týchto ťažkých časoch je nevyhnutný dialóg aj gestá solidarity, aby sa život v regióne a EÚ vrátil späť na správnu cestu,“ povedal pri tejto príležitosti predseda NR SR.

Na pražskej Malej strane pokračoval predseda Národnej rady SR Boris Kollár stretnutím s predsedom Senátu Parlamentu ČR Milošom Vystrčilom. Obaja predstavitelia sa zhodli na tom, že slovensko - české parlamentné vzťahy sa vyznačujú mimoriadnou a korektnou spoluprácou, na ktorú nadväzujú obe strany naprieč volebnými obdobiami oboch zákonodarných zborov. „Som mimoriadne potešený zo vzájomných vzťahov aké máme s českým Parlamentom – Poslaneckou snemovňou aj Senátom. Aj dnes som sa presvedčil, že vrúcnosť väzieb je na všetkých úrovniach, či už medzi poslancami, alebo parlamentnými výbormi a naše administratívy nevynímajúc,“ ocenil predseda NR SR Boris Kollár.

Predseda slovenského parlamentu B. Kollár dnes na stretnutí taktiež vyjadril predsedovi Senátu českého parlamentu M. Vystrčilovi poďakovanie za pomoc ČR pri zabezpečení repatriácií slovenských občanov zo zahraničia. „Veľmi si to vážim a ďakujem za túto spoluprácu a obrovskú bratskú pomoc,“ povedal v tejto súvislosti B. Kollár.

Na rokovaniach s predsedami Snemovne a Senátu Parlamentu ČR sa dnes zúčastnil aj podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga. Podľa neho je nám Česká republika v mnohom inšpiráciou, na stretnutí s predsedom Senátu M. Vystrčilom spomenul najmä oblasť súdnictva. Všetci parlamentní predstavitelia sa však zhodli na tom, že aj naďalej budú hľadať ďalšie prieniky k rozvíjaniu ešte širšej spolupráce a posúvaní slovensko – českých vzťahov vpred.

Popoludní predsedu parlamentu Borisa Kollára čaká ešte oficiálne stretnutie s prezidentom ČR Milošom Zemanom a následné rokovanie s českým predsedom vlády Andrejom Babišom. Počas dnešnej cesty sa predseda NR SR stretne aj so slovenskými krajanmi žijúcimi v Českej republike a položí kytice k Národnému pamätníku hrdinov heydrichiády.

Deň v parlamente

<- ->