Európske fórum pre obnoviteľné zdroje energie sa zaujíma o Slovensko Vytlačiť stránku / Print page

10. 4. 2018 15:30

Bratislava 10. apríla (Kancelária NR SR) - Dňa 10. apríla 2018 sa konala v priestoroch Národnej rady SR verejná diskusia na tému Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku - Príležitosti a výzvy z balíčka Čistá energia. Vďaka dlhoročnej spolupráci parlamentného Výboru pre hospodárske záležitosti a Európskeho fóra pre obnoviteľné zdroje energie EUFORES sa pod záštitou poslanca Karola Galeka uskutočnilo stretnutie zástupcov tejto platformy so slovenskými aktérmi.

Za účasti občianskych a profesijných združení, podnikateľov, či akademikov na jednej strane a predstaviteľov ministerstva hospodárstva, Európskej komisie a národného parlamentu na strane druhej mal Jan Geiss ako zástupca fóra možnosť dozvedieť sa viac o fungovaní obnoviteľných zdrojov a zvyšovaní energetickej efektívnosti na Slovensku.

Úvodným slovom o úlohe Slovenska pri presadzovaní balíčka Čistá energia pre všetkých Európanov sa formou videa účastníkom prihovoril poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. O tomto najrozsiahlejšom návrhu opatrení, aký kedy Európska komisia v oblasti energetiky prijala, o cieľoch a potenciáloch aj v oblasti zamestnanosti, keďže už dnes v Európskej únii pracuje v oblasti obnoviteľných zdrojov viac ako milión ľudí, hovorila aj jej zástupkyňa na Slovensku, Lívia Vašáková.

Ján Petrovič za sekciu energetiky na ministerstve hospodárstva sa sústredil najmä na zhodnotenie dosahovania záväzkov Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ale aj energetickú efektívnosť ako tému s obnoviteľnými zdrojmi úzko previazanú. „Najdrahšia energia je však tá, ktorú nemáme, keď ju potrebujeme“, doplnil v nadväznosti na výrok o najlacnejšej energii ako tej, ktorú nemusíme vyrobiť.

Okrem programu Zelená domácnostiam, ktorá je v súčasnosti prakticky jedinou možnosťou pre realizáciu obnoviteľných zdrojov na Slovensku, viacerí rečníci hovorili aj o absurditách v slovenskej energetike, ako je pretrvávajúca a protichodná podpora výrobe elektriny z domáceho uhlia.

Často spomínanou bola aj pripravovaná novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. Očakávania všetkých účastníkov sa sústredili najmä na maximálnu transparentnosť, nemenné pravidlá a odbúravanie nadbytočnej administratívy. Práve toto viacerí diskutujúci nadradili finančnej podpore, ktorá dnes neprimerane zaťažuje koncové ceny energií.

Ako veľká príležitosť pre obnoviteľné zdroje bola prezentovaná najmä vlastná spotreba energie v mieste výroby, menšie zdroje a ich prepájanie s ďalšími technológiami ako sú batérie či elektromobily. „Toto by malo do budúcnosti napomôcť k vyššej stabilite, odľahčeniu sietí a zníženiu nákladov na ich údržbu a prevádzku, ako aj k zníženiu našej závislosti od dodávok energií. Pozitívne by tak ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov a zvyšovanie energetickej efektívnosti mali pocítiť všetci spotrebitelia energií“, uviedol na záver svojho príhovoru Karol Galek.

Deň v parlamente

<- ->