Kancelária NR SR zverejnila vzor petičného hárku pre návrh kandidáta na prezidenta SR Vytlačiť stránku / Print page

18. 1. 2018 16:00

V súvislosti s prezidentskými voľbami, ktoré nás čakajú v roku 2019, Kancelária Národnej rady SR spolu so Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán pripravili vzor petičného hárku pre návrh kandidáta na prezidenta SR. Kandidátov na prezidenta majú zákonnú možnosť navrhnúť okrem poslancov aj občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi. Predseda Národnej rady SR následne preskúmava do siedmich dní od doručenia návrhu na kandidáta, či návrh alebo petícia obsahujú zákonom ustanovené údaje; pri petícii preskúmava aj to, či sú splnené požiadavky ustanovené osobitným zákonom.

Na základe viacerých dopytov zo strany verejnosti Kancelária NR SR zverejnila pripravený vzor na svojom webovom sídle: Vzor petičného hárku_Návrh na prezidenta SR

Deň v parlamente

<- ->