Predseda NR SR Andrej Danko sa v Petrohrade zúčastní 137. zasadnutia Medzi-parlamentnej únie Vytlačiť stránku / Print page

15. 10. 2017 14:00

 Bratislava/Petrohrad 15. októbra (Kancelária NR SR) - Predseda NR SR Andrej Danko dnes s delegáciou odcestoval na pracovnú návštevu Ruskej federácie, kde sa zúčastní 137. zasadnutia Medziparlamentnej únie v Petrohrade.
Kľúčovými bodmi programu bude voľba novej predsedníčky a podpredsedov Medzi-parlamentnej únie na nadchádzajúce funkčné obdobie (2017-2020). Diskusia sa zameria na tému podpory kultúrneho pluralizmu a mieru prostredníctvom medzi-náboženského a medzi-etnického dialógu. Pravdepodobne sa otvorí aj problematika, ktorá sa týka humanitárnej krízy v Mjanmarsku či vnútropolitickej situácie vo Venezuele. Výročné zasadnutie tejto najstaršej medzinárodnej politickej organizácie na svete predstavuje tiež výnimočnú príležitosť pre viaceré bilaterálne stretnutia, ktoré slovenskú parlamentnú delegáciu čakajú počas nadchádzajúcich dvoch dní.
Tento formát pravidelne potvrdzuje svoju opodstatnenosť, nakoľko ho vnímam ako unikátnu platformu pre nadväzovanie a sprostredkovanie kontaktov, podporu dialógu a výmenu názorov, zdieľanie osvedčených postupov, zbližovanie stanovísk v otázkach spoločného záujmu, ako aj spájanie úsilia nachádzať konštruktívne odpovede na výzvy dneška, ktoré často nepoznajú národné hranice. Je to užitočný prostriedok ako priniesť pridanú hodnotu pre naše parlamenty, a to ako smerom dovnútra (pri našej každodennej práci), ale aj smerom navonok – k našim občanom,“ povedal pred odchodom predseda NR SR Andrej Danko.
Medziparlamentná únia je popri Organizácii Spojených národov jedným z oporných pilierov súčasného svetového politického dialógu. Univerzálnosť jej členskej základne, ktorá v súčasnosti združuje národné parlamenty 173 štátov a ďalších 11 regionálnych parlamentných zhromaždení, ako aj 128-ročná tradícia jej existencie ako najstaršieho permanentného multilaterálneho fóra sú najlepšími dôkazmi jej nespochybniteľného vplyvu v mechanizmoch riadenia globálnych záležitostí a formovaní podôb medzinárodných vzťahov v 21. storočí.

Deň v parlamente

<- ->