Predsedovia parlamentov krajín EÚ sa v Bratislave zhodli na vytvorení kontrolnej skupiny Europolu Vytlačiť stránku / Print page

24. 4. 2017 16:50

Konferencia predsedov parlamentov EÚ priniesla očakávané závery, najmä čo sa týka vytvorenia kontrolnej komisie Europolu.

Na Bratislavskom hrade sa tak skončilo najväčšie podujatie, ktoré formálne uzatvára naše predsedníctvo v Rade EU.  Takmer 300 zahraničných delegátov sa dnes v Bratislave zhodlo, že parlamentná skupina na kontrolu Europolu bude fungovať podľa jasných pravidiel. Každý parlament EÚ môže nominovať do skupiny max. 4 zástupcov, pritom v rozhodovacom procese má každý parlament jeden hlas, nezávisle od počtu členov, rozhoduje sa procesom konsenzu.  Kontrolná skupina sa bude záväzne stretávať dvakrát do roka, raz v predsedajúcej krajine a raz v Európskom parlamente. Prvé stretnutie skupiny sa očakáva už na jeseň. „Podarilo sa nám dospieť k vzácnemu kompromisu. Vytvorením tejto skupiny sme zároveň posilnili kompetencie národných parlamentov,“ zdôraznil predseda parlamentu Andrej Danko.

Bratislava má za sebou úspešné dva dni, kedy sme hostili 44 parlamentov a takmer 300 zahraničných delegátov.

„Parlamentná demokracia je dnes pod veľkým tlakom a  miestami až ohrozená. Aj preto je našou úlohou približovať prácu Európskej únie našim občanom. Preto ďakujem tým, ktorí objektívne monitorujú toto podujatie a dávam na uváženie tým, ktorí závery tejto konferencie ignorujú, či práve aj tak nepodporujú  nárast populizmu.“ Uviedol na záver predseda Národnej rady SR Andrej Danko

„Celé podujatie hodnotím vysoko pozitívne. Slovensko zvládlo jedno z najväčších medzinárodných podujatí v Európe a aj naši hostia odchádzajú spokojní, nie len s diskusiou, ale aj prezentáciou našej krajiny,“ pokračoval predseda parlamentu Andrej Danko.

Na najbližšom poslaneckom výbore by sa mali poslanci Národnej rady SR dohodnúť aj na nomináciách Slovenka do kontrolnej skupiny Europolu. Odporúčajú sa členovia branno-bezpečnostného výboru.

Deň v parlamente

<- ->