Energetická únia: o napredovaní a budúcnosti projektu s M. Šefčovičom, J. Buzekom a expertmi Vytlačiť stránku / Print page

1. 12. 2016 8:00

Bratislava 1. decembra (Kancelária NR SR) - Energetická únia je ambicióznym projektom EÚ, ktorý má zaistiť pre európskych spotrebiteľov bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu. Pokrokom v napĺňaní cieľov tohto projektu, napredovaním integrovaného prístupu k výskumu a inováciám ako aj novinkami z oblasti inteligentných, na spotrebiteľa zameraných energetických systémov, sa budú v Bratislave zaoberať predsedovia výborov pre hospodárske záležitosti parlamentov členských štátov EÚ. Približne 100 účastníkom konferencie sa oficiálny program začína 1. decembra vo štvrtok večer a končí na druhý deň v popoludňajších hodinách.
Organizátorom konferencie je Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Stretnutie bude viesť predsedníčka výboru Jana Kiššová a člen výboru poslanec Karol Galek. Ide o posledné medziparlamentné stretnutie v rámci parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva v Rade EÚ v tomto kalendárnom roku.
Projekt energetickej únie je založený na piatich vzájomne prepojených dimenziách, ktorými sú energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera, vnútorný trh s energiou, energetická efektívnosť ako príspevok k optimalizácii spotreby energie, dekarbonizácia hospodárstva, výskum a vývoj. S informáciami o výsledkoch dosiahnutých počas roku 2016 predovšetkým v rámci spomínaných dimenzií sa v prvom paneli podelí podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu, komisár Maroš Šefčovič. K danej téme vystúpi aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Rastislav Chovanec či predseda Výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku a bývalý predseda Európskeho parlamentu, Jerzy Buzek.
Rovnako aj ďalšie dva panely poskytnú príležitosť diskutovať s povolanými osobnosťami z politického a odborného prostredia. Na zodpovedajúcej úrovni tak budú môcť účastníci konferencie napríklad zhodnotiť kroky EÚ smerujúce k rozvoju energetickej a klimatickej politiky, z ktorej by mali byť schopní profitovať občania aj spoločnosti. Účastníci neobídu ani otázky energetickej chudoby a vysokých cien energií úzko súvisiace so schopnosťou EÚ obstáť v globálnej konkurencii.
Na záver konferencie vystúpia so svojimi skúsenosťami odborníci z praxe, venujúci sa výrobe, predaju, inštalácii a vývoju inteligentných energetických systémov, ktoré, okrem iného, majú reálny potenciál nie len zlepšiť monitorovanie cien za energie, ale aj priamo viesť k ich znižovaniu.
 

Deň v parlamente

<- ->